Bakım ve İzleme

Bakım ve İzleme

Yazılım bakımı, yazılım geliştirme sürecinin son parçası olmakla birlikte yazılımın ömrünü sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlayan yaklaşımlar bütünüdür. Yazılımın ömrü kullanıma sunulduğunda bitmez aksine hayatı daha yeni başlamıştır. Yazılım her zaman gelişir ve kullanıldığı sürece mutlaka yeni gereksinimler oluşturur. Yazılım geliştirmenin amacı, kullanıcıların gereksinimlerini karşılayarak sistemi sürdürülebilir, güvenli ve güvenilir kılmaktır. Yazılım geliştirmeleri; yazılımı en yeni sürümüne yükseltmek, yeni ihtiyaçlara göre özellikleri uyarlamak, yazılımda hataların tespit edilmesi veya gelecekteki bakım için sistemi hazırlamak gibi farklı sebeplerinden kaynaklanır. Bu sebepleri doğru anlamak ve analiz etmek yazılımın başarısı için önemlidir. Bu yüzden yazılım ürününün belirli sürümler dahilinde geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve korunması yapılmalıdır.

Yazılım bakımı aşağıdaki dört başlıkta toplanmıştır.

Düzeltici Bakım

Yazılımda bulunan hataları gidermeye çalışan bakım tipidir. Test ekibi veya kullanıcılar tarafından oluşturulan hata raporlarının analizi yapılır. Tespit edilen hatalar giderilir..

Uyum Bakımı

Yazılımın bulunduğu ortamdaki değişiklikler, işletim sistemi, donanım, yazılım bağımlılıkları ve hatta organizasyonel iş kuralları ve politikalarında yapılan değişiklikler sebebiyle yazılımın kendisinde değişiklik yapılması gerekir. Bunların tümü uyum bakımı olarak değerlendirilir.

İyileştirici Bakım

Mevcut sistemdeki gereksinimler ve özelliklerin değiştirilmesi için yapılan bakımlardır. Yazılımı farklı kullanıcılar kullandıkça farklı öneriler ortaya çıkacaktır. Etkili ve işlevsel olmayan sistem özelliklerinin kaldırılmasını da içerir.

Önleyici Bakım

Yazılımın sürekliliğini artırmak ve uzun vadede bozulmasını engellemek için yapılan bakımlardır. Önleyici bakımın temelinde; yeniden yapılandırma, kodun optimize edilmesi ve belgelerin güncellenmesi vardır. Önleyici değişikliklerin yürütülmesi, bir yazılımın uzun vadede tahmin edilemez etkilerini azaltır ve ölçeklenebilir, kararlı, anlaşılır ve sürdürülebilir olmasına yardımcı olur.

Yazılım bakımı, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün önemli bir parçasıdır. Görüldüğü gibi yazılım bakımı sadece hataların giderilmesinin ötesine geçer ve sistemin başarısı için gereklidir.